Село Гюльовца се намира в полите на Източна Стара Планина. То е разположено от южната страна на Дюлинския проход в долината на река Хаджийска. Пътят, минаващ през селото, е старият път между Бургас и Варна. В землището на Гюльовца през античността е имало укрепени селища и укрепителни съоръжения, като част от отбранителната система по пътя Анхиало – Марционопол. На много места в землището на селото се среща късноантична и ранносредновековна керамика.

20151204_114723

Основното училище на селото, носещо името „Св. св. Кирил и Методий“, обучава ученици от първи до осми клас. В летописните книги на училището са запазени документи, отразяващи някои от тези факти. Налични са две летописни книги – едната от 1926 г., а другата от 1965 г. В тази от 1926 г. има прикрепена страница, на която в телеграфен стил са посочени имената на първите учители.

20151204_112116

            Пред 1892 г. е започнало граденето на старото училищно здание. Завършено е през 1893 г. и служи за училищно помещение.  За първи път училището е отворено от учителя Слави Маринов през учебната 1893/1894 г. Даскал Слави Маринов дава названието на училището – „Св. св. Кирил и Методий“. Той става учител в село Гюльовца през 1887 г. , а родом е от с. Медово, Чирпанско и е завършил педагогическата гимназия в гр. Казанлък . През 1893 г. с доброволен труд на населението се построява самостятелна сграда на училището с две класни стаи, две канцеларии, просторен театрален салон със сцена и възможност за преграждане на учебни стаи. През учебната 1895/1896 г. учител е бил и Яни Иванов родом от с. Гюльовца , Анхиалско.

20151204_112045

През учебната 2006/2007 г. до 2015 г. директор на училището е Светла Димитрова. През учебната 2006 / 2007 г. година се обновява материално – техническата база . Открити са физкултурен салон и компютърен кабинет.

Временно изпълняваща длъжността директор за учебната 2016/2017 г. е г-жа Гинка Щерева специалист по биология и химия.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0