Село Гюльовца се намира в полите на Източна Стара Планина, разположено е от южната страна на Дюленския проход, в долината на река Хаджийска. Пътят, минаващ през селото е старият път между Бургас и Варна. В землището на Гюльовца през античността е имало укрепени селища и укрепителни съоръжения като част от отбранителната система по пътя Анхиало- Марционопол. На много места в землището на селото се среща късноантична и ранносредновековна керамика.

20151204_114723

Основното училище на селото, носещо името „Кирил и Методий“, обучава ученици от първи до осми клас.. В летописните книги на училището също са запазени документи, отразяващи някои от тези факти. Налични са две летописни книги – едната от 1926 г., другата от 1965 г. В тази от 1926 г. има прикрепена страница, на която в телеграфен стил са посочени имената на първите учители.

20151204_112116

            Пред 1892г е започнало граденето на старото училищно здание. Завършено е през1893г.и служи за училищно помещение.  За първи път училището е отворено от учителят Слави Маринов през учебната 1893/1894г.Даскал Слави Маринов дава названието на училището – „Св.Св. Кирил и Методий“. Той става учител в село Гюльовци през 1887 г., родом е от с.Медово Чирпанско и е завършил педагогическата гимназия в гр. Казанлък ..През 1893г. с доброволен труд на населението се построява самостятелна сграда на училището с две класни стаи, две канцеларии, просторен театрален салон със сцена и възможност за преграждане на учебни стаи. През учебната 1895/1896г учител е бил и Яни Иванов родом от с. Гюльовца ,Анхиалско.

20151204_112045

През учебната 2006/2007г до 2015г. . директор на училището става Светла Димитрова. През тази учебна година бе обновена материално –техническата база .Бяха открити физкултурен салон и компютърен кабинет.

Временно изпълняваща директор за учебната 2015/2016г е г-жа Димитринка Георгиева специалист по Български език  и литература.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0